jscmbio

01 international2

Международно сътрудничество

Международно сътрудничество е отдел институционализиран като структура на Университета, отговарящ за международни и национални научни, инфраструктурни проектни..

Прочети още

02 academic staff

Развитие на академичния състав

От преподавателите на МУ - Пловдив се очаква да притежават компетентност и умения, с които да подготвят студентите и специализантите да вземат гъвкави интердисциплинарни решения в своята..

Прочети още

03 career centre2

Кариерен център

Центърът предоставя актуална информация на студентите и дипломантите за наши и международни проекти, стипендии по научни програми, провеждане на обучения в страната...

Прочети още

04 projects

Проекти

Проектната дейност е едновременно традиционна и иновационна, създаваща възможности, както за индивидуална изява, така и за подобряване на работата в екип. Изпълнението на проектите...

Прочети още

05 quality

Качество и акредитации

Системата за управление на качеството следи за постоянно подобряване на качеството на образованието и изследванията в МУ чрез стимулиране на звената към състезателност и..

Прочети още

06 auctions2

Профил на купувача 

Тук ще можете да намерите своевременна информация за текущи обществени поръчки в МУ - Пловдив, съобразена с промените в българската и европейска нормативна база и утвърдените...

Прочети още

Новини

Prev Next

МУ Пловдив финансира 32 докторанти да правят нови открития

24-11-2014 Новини

МУ Пловдив финансира 32 докторанти да правят нови открития

МУ Пловдив финансира 32 докторанти да правят нови открития     Медицинският университет в Пловдив създаде нови начини, за да мотивира младите учени да правят нови открития. Те са свързани и с тяхната реализация на пазара на труда, след като завършат висшето си медицинско образование. Това стана възможно благодарение на проекта "Докторант", в...

Важна информация относно обявените конкурси за заемане на АД "Доцент" и АД "Професор" в МУ-Пловдив, обявени в ДВ бр.87 от 21.10.2014 г.

21-11-2014 Новини

ИНФОРМАЦИЯ относно обявените конкурси за заемане на АД "Доцент" и АД "Професор" в МУ-Пловдив, обявени в ДВ бр.87 от 21.10.2014 г. Конкурсите са обявени на 21.10.2014 г. при тогава действащата правна уредба на регламентите за заемане на АД "Доцент" и АД "Професор" и ще бъдат проведени по реда, уреден в Правилника на МУ-Пловдив,...

Фонд Научни изследвания - резултати от Конкурсна сесия 2014

20-11-2014 Новини

Уважаеми представители на Академичния състав, Информираме Ви, че на сайта на Фонд Научни изследвания (www.fni.bg) са обявени резултатите от оценяването на проектите, подадени в рамките на Конкурсна сесия 2014 (Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области 2014). Авторите на научни проекти или партньори в проектни колективи могат да се информират за...

Европейският ден на антибиотиците

18-11-2014 Новини

  Уважаеми представители на Академичния състав, Уважаеми преподаватели, докторанти, студенти, специализанти, учени и изследователи Европейският ден на антибиотиците се чества на 18 ноември. Това е ден, в който си припомняме значението на откриването на антибиотиците за лечението на инфекциозните заболявания и който ни кара да не забравяме необходимостта от правилното им приложение с...

Номинации в VIII-то поредно издание на Националния приз „Студент на годината"

14-11-2014 Новини

Номинации в VIII-то поредно издание на Националния приз „Студент на годината"

  Номинации в VIII-то поредно издание на Националния приз „Студент на годината"     УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ,С настоящото писмо бихме искали да Ви информираме, че НПСС откри процедурата за номинации в VIII-то поредно издание на Националния приз „Студент на годината". Събитието ще бъде под патронажа на Министъра на образованието и науката, а студентите, желаещи да...

ПОКАНА - Заключителна конференция за публичност и медийна разгласа за национални и регионални медии в изпълнение на проект "ДОКТОРАНТ"

11-11-2014 Новини

ПОКАНА  -  Заключителна конференция за публичност и медийна разгласа за национални и регионални медии в изпълнение на проект "ДОКТОРАНТ"

    ПОКАНА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И МЕДИЙНА РАЗГЛАСА ЗА НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ МЕДИИ В изпълнение на проект „Докторантско Обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите (ДОКТОРАНТ)”,  договор №BG051PO001-3.3.06-0011 и съгласно Дейността  свързана с осигуряване на  публичност и разпространение постиженията на проекта Екипът за управление...

БИЦ на МУ-Пловдив най-добра университетска библиотека в конкурс на Оксфорд

Посветени на хуманността

rector-medical-university-plovdiv

Драги приятели, дами и господа,

Медицински Университет - Пловдив е авторитетен образователен и научен център във висшето медицинско образование в продължение на близо седем десетилетия. “Посветени на хуманността” – нима може да има по-хубав девиз за един медицински университет от нашия девиз?
                                                                                                                                                                                             Прочети още...

 

Запиши се

Моля въведете Вашите данни

Свържете се с нас

Бул. Васил Априлов 15-А
гр. Пловдив
4002
България
Вижте ни в картата
До горе